Münif Fehim Özerman

(1899-1983) Sanayi-i Nefise mektebi'ni bitirdi. 1921'de karikatür çizerek başladığı basın yaşamını, daha sonra, ressam ve tarihi konular işleyen bir illüstratör olarak sürdürdü.