Mehmet Ali Tuğtan

2008 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Yönetim Kurulu üyesidir. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora programını Türk-ABD Güvenlik İlişkileri 1945-2003: Kurumsal Etkinin Oyun Teorisi Yoluyla Analizi başlıklı teziyle tamamlamıştır. Aynı kurumda 2000 yılında savunduğu yüksek lisans tezinin başlığı ise Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Güvenlik Mimarisi’nin Oluşumu’dur. Güvenlik, güncel dünya siyaseti ve Türk dış politikası konularında yayınlanmış yabancı ve yerli akademik dergilerde makaleleri, kitap bölümleri ve konferans tebliğlerinin yanı sıra, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans programında Dünya Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programında Uluslararası İlişkiler Kuramı derslerini yürütmektedir.