İbrahim Mazlum

Marmara Üniversitesi, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasını 2003 yılında aynı üniversitede tamamlamıştır. 1996 yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve İsrail Hükümeti burslusu olarak Tel Aviv Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde, 2000-2001 yıllarında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bütünleştirilmiş Yurtiçi-Yurtdışı Doktora Programı burslusu olarak Arizona Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde ve 2002-2003 yıllarında Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda (SOAS) araştırmalarda bulunmuştur. Uluslararası İlişkiler Kuramları; Eleştirel Güvenlik Çalışmaları; Çevre, İklim Değişikliği ve Güvenlik İlişkisi ile Ortadoğu Bölgesi’nde Sınıraşan Sular Sorunu üzerine çalışmaktadır. Bu konularda, ulusal ve uluslararası kitaplarda bölümleri ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.