Herbert F. Moorhouse

Glasgow Üniversitesi'nde sosyolog, tarihle ve özellikle futbol bağlamında popüler kültürle ilgileniyor.