Deniz Kızılsümer Özer

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Aynı Üniversitede Kamu Hukuku alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Birleşik Krallık Hull Üniversitesi’nde “International Business Law” alanında LL.M. yaptı. 2011 yılında Milletlerararası Hukuk alanında doçentlik unvanı kazandı. 1993 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ve Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi’nde uluslararası hukuk alanında makaleleri yayınlandı. 2009 yılında Çok Taraflı Çevre Sözleşmeleri isimli kitabı Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu tarafından yayınlandı.