David Frisby

1944-2010 yılları arasında yaşadı. LSE'nin fahri profesörlük yaptı. Georg Simmel'in sosyolojisi, sosyal teori ve modernite ve Alman sosyal teorisi üzerine yayınlar yaptı.