Burak Onaran

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans (1997), Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans (2002), EHESS-Paris’te (École des hautes études en science sociales) doktora (2009) eğitimini tamamladı. XIX. yüzyıl Osmanlı siyasal ve toplumsal tarihinin yanı sıra, tarihyazımı, yemek ve mutfak kültürünün politik veçheleriyle ilgili çeşitli dergi ve derleme kitaplarda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Doktora tezine dayanan kitabı Détrôner le Sultan: Deux conjurations à l’époque des réformes ottomanes: Kuleli (1859) et Meslek (1867), Peeters Yayınevi tarafından 2013’te yayımlandı. Tanzimat döneminin padişahı hedef alan ilk iki gizli teşkilatına odaklanarak, Osmanlı İmparatorluğu’nda iktidarın yapısının, politik alanının ve tebaa-devlet ilişkisinin dönüşümünü tartışan bu çalışmanın Türkçe tercümesi İletişim Yayınları tarafından yakında yayımlanacaktır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.