Asma Lamrabet

ASMA LAMRABET Rabat’ta çalışan Faslı doktor Asma Lamrabet, İslâmî feminizmin önemli isimlerindendir. 2008’de kurulmuş olan Groupe international d’étude et de recherche sur les femmes en Islam’ın (İslâm’da Kadın Üzerine Çalışma ve Araştırma Grubu) (www.gierfi.org) kurucusu ve Fas’taki Rabita Mohammadia des Ulémas (Ulemanın Muhammed’e Bağlılığı) grubunda yer alan Centre des études féminines en Islam’ın (İslâm’da Kadın Çalışmaları Merkezi) yöneticisidir. İslâm ve kadınlar hakkında birçok makalenin yanı sıra aralarında Tawhid yayınları tarafından 2007’de basılmış olan Le Coran et les femmes: une lecture de libération’un da (Kuran ve Kadınlar: Bir Özgürleşme Okuması) bulunduğu pek çok çalışması vardır. Yakın zamanda Les femmes et les hommes dans le Coran: quelle égalité?’yi (Kuran’da Kadınlar ve Erkekler: Hangi Eşitlik?) yayımlamıştır.