Asma Barlas

ASMA BARLAS Pakistanlı-Amerikalı bir düşünür olan Asma Barlas, Ithaca Üniversitesi Center for the Study of Culture, Race, and Ethnicity bölümü profesörüdür. İslâm’da cinsiyet meseleleri ve Batılı feminizmin eleştirisi üzerine pek çok çalışması ve yayını vardır. 2002’de yayımlanmış olan Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qu’ran’da yer alan “Believing Women” adlı çalışması, çok hızlı bir şekilde, birçok erkek ve kadın araştırmacı ve İslâm’ın eşitliği teşvik ettiğini savunanlar, kadınların kurtuluşunun tek bir yolu olduğu dayatmasını reddedenler için uluslararası bir referans niteliği kazanmıştır.