Ahmet Nedim Kasimi

1916'da Sergodha'da (Pakistan) doğdu. Pencab Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışma hayatına atıldı. Bir süre memurluk yaptıktan sonra Çiçek, Kadın Islahı dergileri ve daha pek çok yayın kuruluşunda çeşitli görevlerde bulundu. 1963'te çıkarmaya başladığı Funun dergisinin yayını hâlâ devam etmektedir. Kasimi, öykü yazarlığının yanı sıra şairliği ve gazeteciliği ile de tanınır. Yöre halkının gelenek ve göreneklerini, inançları ve yaşam tarzlarını, beklenti ve sorunlarını öykülerine konu etmeyi öncelikli amacı sayar. Köy odası, Doğuş ve Batış, Girdap, Kabarcık, sel gibi önemli öykü kitapları vardır.