#park etiketindeki kitaplar

İzmir Kültürpark'ın Anımsa(ma)dıkları
İzmir Kültürpark'ın Anımsa(ma)dıkları
Temsiller, Mekânlar, Aktörler

Burkay Pasin (Der.), Kıvanç Kılınç (Der.), Ahenk Yılmaz (Der.)
Analitik bakışın, hatıralarla, sevgiyle ve “yerel”in ayrıntısıyla zenginleştiği bir kitap.