#mülkiyet aktarımı etiketindeki kitaplar

Kanunların Ruhu
Kanunların Ruhu
Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek

Taner Akçam, Ümit Kurt
Osmanlı Ermenilerinin 1915’te yaşadıkları büyük felaket sadece insanların hayatlarına mal olmadı. Geride onların Anadolu’daki varlıklarının simgesi, kültürlerinin izi olan pek çok emlakın da kalmasına sebep oldu. Ermeni mallarının ne olacağı, “tehcir”e tâbi tutulan Osmanlı vatandaşlarının dönüp mallarını alıp alamayacakları tartışması uzun yıllar devam etti.