#modern şiir etiketindeki kitaplar

Şairaneden Şiirsele
Şairaneden Şiirsele
Türkiye'de Modern Şiir

Murat Belge
Murat Belge, şiirin edebiyat kuramındaki yeri ve bu yere göre değerlendirme kriterleri kadar kişisel tanışıklıkların bıraktığı izleri de hesaba katan, şiiri ansiklopedik bir tür olarak değil de toplumsal kültürle ilişkisi çerçevesinde inceleyen bir tartışma sunuyor.