#anayasal düzen etiketindeki kitaplar

Türkiye'nin Anayasa Gündemi
Türkiye'nin Anayasa Gündemi
(27 uzman, 66 soru-yanıt)

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği, İbrahim Ö. Kaboğlu (Der.)
Bu ortak yapıt, de jure ve de facto ayrımı çerçevesinde yayılan bilgi kirliliği eşliğinde, siyasal rejimler üzerine toplumda yaratılmak istenen algı operasyonu karşısında uzmanların, “anayasa kamuoyu”nu doğru ve gerçek bilgiye yönlendirme çabası...