Toplum ve Bilim Sayı 79, 1998
7-23
Güzellik, tat ve tüketimcilik
24-65
Çağdaş sanat tarihleri ve Türkiye’de sanatın çağdaşlaşması
66-80
Öteki mimarlıklar: Tarih, kuram, pratik
81-93
'Özne/Nesne’ ikiliği açısından sanatçı/sanat yapıtı ilişkisi: Kant, Fichte, Hegel, Heidegger
94-137
1950’li yılların sanatsal ortamı ve ‘temsil’ sorunu
138-161
Nergis harikalar diyarında: Sanal gerçekliğin ideolojik bağlamı
162-188
Ticari hayatın millileştirilmesi sürecinde Ticaret Borsaları: İzmir örneği (1891-1930)
İletişi/Değini
189-193
Bir sempozyum ve ‘modernliğimiz’ üzerine düşünceler
194-197
Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılına Toplu Bakış Uluslararası Kongresi’ üzerine
Kitap Tanıtımı
198-201
Bakhtin, kültürel eleştirellik ve sinema
Bu sayıda...