Toplum ve Bilim Sayı 77, 1998
7-28
Türkiye’de 1980 sonrası kriz dinamikleri ve intibak mekanizmaları
29-44
Kriz, dış yardım ve neoliberal politikalar
45-68
Dışa açılma sürecinde Türkiye ekonomisinin dinamikleri: 1980-1997
69-82
Çok Taraflı Yatırım Anlaşması’nın bağlamı: ‘Küreselleşme’ ve yabancı sermaye
83-99
Politik ekonomi temelli bir işçi hareketi tarihine doğru
100-134
Kamu işletmeleri ve özelleştirme deneyimi: Sorunlar ve politika seçenekleri
135-159
Dünya ve Türkiye ekonomisinde Anadolu imalat sanayii: Zenginleşmenin mi yoksa yoksullaşmanın mı eşiğindeyiz?
160-173
Yeni teknolojiler ve iş örgütlenmesi: Esnek otomasyon teknolojilerinin Türkiye’de kullanımı
İletişi/Değini
174-195
‘Küreselleşme’ sürecinde niçin bilim ve teknoloji politikası; niçin ulusal?
196-201
Ekşigil’in yazısı vesilesiyle Türkiye’de antropolojinin eni-boyu üzerine
Kitap Tanıtımı
202-204
Küreselleşmeyi sorgularken
204-206
Yoksulluğun globalleşmesi
206-208
Global bağlamda Türkiye’nin sanayileşme dinamiği
Bu sayıda...