Toplum ve Bilim Sayı 73 - Yaz 1997
5-29
Özne: Bir başka arşiv
30-46
Foucault’da öznellik ve özgürlük
47-73
Kalımlı gidimli özne: Benin yerlerine ilişkin birkaç çıkma
74-110
Melezlik ve sosyal teori
111-128
Aile, evlilik, nikâh: Farklılaşan kavramlar
Literatür Eleştirisi
129-145
‘Özne, ilkeselliğe uymaz’: Çoğul ve melez kimlik
İletişi/Değini
146-148
Tarih ve Milliyetçilik Kongresi’nin düşündürdükleri
Kitap Tanıtımı
149-151
Eksik, hasta ve yarım: Modern kimliğin arkeolojisi
151-153
Avrupamerkezciliği çözümlemek
154-156
Globalleşme, medya ve kültürel kimlik
Bu sayıda...