“Büyük Dönüşüm” öncesi Türkiye kentlerinde ayrışma ve siyaset

 “Büyük Dönüşüm” öncesi Türkiye kentlerinde ayrışma ve siyaset

  Ela Ataç - Oğuz Işık

 

Özet: Bu kısa yazıda biri kısa zaman önce yayınlanmış (Ataç, 2013), diğeri ise yayın aşamasında olan (Işık, 2013) iki çalışmanın temel birkaç bulgusu bir araya getirilmektedir. Devam yazısı niteliğindeki bu çalışmanın amacı, “Büyük Dönüşüm” olarak adlandırılan dönem öncesinde Türkiye kentlerine ait ayrışma desenlerini siyasi tercihlere ilişkin desenlerle çakıştırmak ve bu sayede farklı toplumsal grupların siyasi tercihlerinin kent mekânında nasıl dağıldığını ortaya çıkarabilmektir. Çalışmada incelenen kentler; İstanbul, İzmir, Kayseri, Mersin, Gaziantep ve Samsun’dur. Çalışmanın en net bulgularından biri Türkiye kentlerinde sosyo-ekonomik statü ve siyasi tercihe dayalı mekânsal ayrımların incelenen her kentte belirgin ve keskin oluşudur. Üstelik bu iki desen kentlerde birbirleri ile ilişkili/örtüşen bir yapı göstermekte, Türkiye’de siyasi tercihlerin sosyo-ekonomik statü ile büyük ölçüde ilişkili olduğu görülmektedir.

 

Anahtar sözcükler: Kentsel/mekânsal ayrışma, siyasi tercih desenleri, Türkiye kentleri