Sınır sayısı için makale çağrısı

 

SINIR SAYISI İÇİN MAKALE ÇAĞRISI

 

Toplum ve Bilim dergisi 2014 yılı ikinci sayısında ‘Sınır’ konusunda bir dosyaya yer veriyor.

 

Sınırlar ulus-devletlerin savaşlar veya anlaşmalarla siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel ve hukuki olarak egemenlik alanlarını belirleme iddiasında olan çizgilerdir. Sınırlar, nüfus gruplarını milliyet ve toprak temelinde bölerek devletin egemenlik alanına işaret etmenin ötesinde, bu nüfus coğrafyalarını birbiriyle ilişkiye geçiren, sınırın iki tarafındaki devletlerin vatan olarak kurulmasını sağlayan simge ve anlamlar havuzunu da barındırır. Sınırlara baktığımızda devlet, iktidar, egemenlik, vatandaşlık ve aidiyet biçimleri üzerine de konuşmaya başlarız.

 

Sınırlar küreselleşme çağında popüler araştırma konuları haline gelmiştir. Sınır çalışmaları küreselleşme çağında hızlanan sermaye, mal ve insan akışının devletler arası sınırları ortadan kaldırdığı anlayışına karşı, sınırların işlevlerinin ve anlamlarının dönüştüklerini ortaya koymuştur. Bu incelemeler Birinci Dünya Savaşı sonrası politik coğrafyacıların ulus-devlet odaklı sınır çalışmalarını güncelleyerek, sınırlara ulus-devletin periferisinden yaklaşmış, kültür, kimlik, bellek ve mekân/yer gibi tartışmaları da bu araştırmalara dâhil etmiştir.

 

Sınır Dosyası, Türkiye odaklı olmak üzere devlet sınırlarını konu alacak; sınırların siyasi, iktisadi, coğrafi, tarihî, sosyal, etnografik ve dilsel olarak kurulması ve yeniden kurulmasını inceleyen yazılara yer verecektir.

 

250-300 kelimelik makale özetlerinin en geç 1 Ekim 2013 tarihine kadar sayı editörlerinin aşağıda belirtilen adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. Kabul edilen özetler 15 Ekim 2013 tarihine kadar bildirilecek ve makalenin tamamlanmış halinin son teslim tarihi 15 Ocak 2014 olacaktır.

 

Seda Altuğ; [email protected], [email protected],

Latife Akyüz; [email protected],

H.Pınar Şenoğuz; [email protected]