Kitap Eleştirisi
9
Farklı bir Foucault okuması için öneriler
19
Ölümüne yaşatmak: Güvenlik sorunu olarak 'yaşam'
37
Biyoiktidara özgü bir özne(l)leşme pratiği olarak popüler sağlıklı yaşam söylemi
53
Nüfusun biyopolitikasına yeni açılım: Türkiye'nin biyometrik elektronik kimlik kart sistemi
75
Muhacirler, biyopolitika ve öküz hırsızlığı: 19. yüzyılda Vidin'de Osmanlı yönetimselliğinin işleyişi
100
Hidayet romanlarından dindar kadın edebiyatına doğru: Beden, mekân ve özneleşme
123
Yoksulluğun ontolojik kavranışı: Maddi-sembolik süreçler bütünü olarak yoksulluk ve yoksulluk çalışmalarında tekniğin perdesini aralamak
162
Yönetsel bir alanın inşası: sosyal sorumlu yatırımcılık ve sürdürülebilir endeksleri
194
Neo-liberal mülkiyet ya da "acele kamulaştırma" nedir?
237
Türkiye'nin kamu açıkları sorununu anlamaya çalışırken: Neo-liberal inanç sistemi ve ekonomi disiplini
257
Beden ve Ruh: Wacquant'ın etnografik çalışması üzerine notlar
265
Sol Alternatif Üzerine