3-7
Bu sayıda...
7-10
Biyo-politika dosyası için çağrı...
10-47
Uygulamada laiklik: Devlet-din ekseninde özgürlükler, hizmetler ve finansman
48-78
Kemalist İslâm’ın dönüşümü mü, yoksa yeni Sünni yurttaş ahlâkı mı: “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi” ders kitapları üzerine bir inceleme
79-90
Yaşatmak uğruna ölmek: Bir armağan ilişkisi olarak açlık grevi - Türk açlık grevcileri örneği
91-108
Türkiye’de şehit annelerinin ve şehit babalarının siyasi katılıma farklı bakış açıları
109-132
Politik kimliğin temsil edici mekânları: Çayan Mahallesi
133-164
Türkiye’de piyasa reformları ve düzenleyici reformlar: Aktör-merkezli bir tarihsel yaklaşım önerisi
165-203
Çatışma, diyalog, ittifak: Medeniyetçi söylemin yükselişi ve Türkiye-AB ilişkilerine etkileri
204-226
Olumsuzlama, negatiflik ve politik ontoloji
227-249
Muhafazakârlık, liberalizm ve yeni-muhafazakârlık: Fransa’dan Commentaire, ABD’den Commentary dergileri üzerinden karşılaştırmalı bir inceleme
Değini
250-281
Tunceli (Dersim) Sempozyumu’nun ardından: Bir “ama” ve “ancak”lar sempozyumu
282-286
Boğaziçi Üniversitesi’nde neo-liberalizm ve sınıflar üzerine bir konferans