5-33
Üçüncü Dünya, gözlemler, sorular, düşünceler
34-48
Tarihi maddecilik ve kapitalizm-öncesi toplumlar: Asya toplumu-feodalite tartışmasına yeni bir yaklaşım
81-91
18. yüzyılda Akdeniz dünyası ve genel çizgileriyle Türkiye
Belgeler
124-139
Türkiye Sosyalist Fırkası’nın bir risalesi: Sosyalistlik nedir?
Kitaplar
140-145
Toplumsal yapı ve yönetim [Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye’de Mülki İdare Amirliği, (Sistem ve Sorunlar), Kurthan Fişek (editör), Türk İdareciler Derneği Yayını, Ankara, 1976]
Bibliyografya
146-168
Marksgil iktisatla ilgili İngilizce dilinde yazılmış makale ve kitaplar bibliyografyası