Türkiye'de Din ve Siyaset
ISBN
9789754701098

20. baskı - Şubat 2017
315 sayfa
27,00 TL
Türkiye'de Din ve Siyaset

Şerif MardinDer: Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder

Toplumbilimci olarak Mardin’in özgün yanlarından biri, dinin Cumhuriyet Türkiye’sindeki toplumsal-kültürel varlığını, tarihî ve güncel siyasî arka planıyla birlikte vukuflu ve kapsamlı biçimde tahlil eden çalışmalarıdır. Bu çizgisi, İslamcı çevrelerde referans alınmasını sağladı, ancak dinselliğe soğukkanlı bilimsel yaklaşımı yadırgandı.

Toplumbilimci olarak Mardin’in özgün yanlarından biri, dinin Cumhuriyet Türkiye’sindeki toplumsal-kültürel varlığını, tarihî ve güncel siyasî arka planıyla birlikte vukuflu ve kapsamlı biçimde tahlil eden çalışmalarıdır. Bu çizgisi, İslamcı çevrelerde referans alınmasını sağladı, ancak dinselliğe soğukkanlı bilimsel yaklaşımı yadırgandı. Kemalist aydınlar da tezlerini yadırgadıkları Mardin’i dışladılar. Bu kitap, Mardin’in ayrıksı çizgisinin önemli ürünlerini içeriyor.


Kitapta yer alan bölümler
Osmanlı Modernleşmesinden Kemalizme Din
İslamcılık: Tanzimat Dönemi
İslamcılık: Cumhuriyet Dönemi
Türkiye'de Din ve Laiklik
Ulus-Devlet: Din ve Siyaset
Modern Türkiye'de Din
Modern Türkiye'de Din ve Siyaset
Türk Devriminde İdeoloji ve Din
Bediüzzaman Said Nursi (1873-1960): Bir Tebliğin Şekillenişi
Türkiye'de Dini Sembollerin Dönüşümü Üzerine Bir Not
2000'e Doğru Kültür ve Din
Din Sorunu Yeni Bir Düzeye Ulaşırken
Din İptidailiği
Aydınlar
"Aydınlar" Konusunda Ülgener ve Bir İzah Denemesi
Tanzimat ve Aydınlar
Demokrasi ve Aydının Mesuliyeti
Aydınlarımız ve Tenkid-Tarihi Bir İzah Denemesi-
Köprü Kurmak
"Les Mandarins" ve Fransız Aydını
Kitabın Adı
Türkiye'de Din ve Siyaset
ISBN
9789754701098
Fiyat
27,00 TL
Yayın No
İletişim - 129
Dizi No
Şerif Mardin Bütün Eserleri - 8
Sayfa Sayısı
315 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
263 gr
Baskı
20. baskı - Şubat 2017 (1. baskı - Mayıs 1991)
Yazar
Şerif Mardin
Kapak
Ümit Kıvanç
Dizgi
Maraton Dizgievi
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Sezar Atmaca , Fatih M. Öztan
Montaj
Şahin Eyilmez
Cilt
Sena Ofset
Basımevi
Sena Ofset
Derleyen
Mümtaz'er Türköne , Tuncay Önder

Şerif Mardin

1927 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini ABD’de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesi’nde yaptı. 1954’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak giren Şerif Mardin, doktorasını “Yeni Osmanlıların Düşünsel Yapıtları” konulu teziyle Stanford Üniversitesi’nde tamamladı. 1964’te doçentliğe, 1969’da profesörlüğe yükseldi. 1973’te geçtiği Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve sosyoloji dersleri verdi. ABD’de Columbia ve California, İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi. Halen Washington D.C.’deki American University Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan ve aynı üniversite bünyesinde faaliyet gösteren İslâmî Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığı görevini sürdüren, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi´inde öğretim görevliliğine devam eden Mardin’in yayımlanan kitapları şunlardır: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908 (1964), Din ve İdeoloji (1969), İdeoloji (1976), Türkiye’den Toplum ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1990), Siyasal ve Sosyal Bilimler (Makaleler derlemesi, 1990), Türkiye’de Din ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1991), Türk Modernleşmesi (Makaleler derlemesi, 1991), Religion and Social Change in Modern Turkey. The Case of Bediüzzaman Said Nursi (1989) [Bediüzzaman Said Nursi Olayı / Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim (1992)], The Genesis of Young Ottoman Thought (1962) [Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu (1996)]Türkiye, İslam ve Sekülarizm (Makaleler derlemesi, 2011).

Şerif Mardin hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Mümtaz'er Türköne

1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1986'da master, 1990'da doktora yaptı. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalışıyor. İslamcılığın Doğuşu, Türköne'nin SBF'de hazırladığı doktora tezidir. Yazar, Tanzimat dönemi siyasî fikir üzerine çalışmayı sürdürüyor. Sadık Rıfat Paşa'dan hareketle Tanzimat'ın ilk yılarını konu alan bir araştırmayı bitirmek üzere.

Mümtaz'er Türköne hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Tuncay Önder

11 Mayıs 1968 Torul (Zigana) doğumlu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde doçent.

Tuncay Önder hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.


Etiketler : #toplumsal yapılar, #cumhuriyet, #din, #modernleşme, #osmanlı tarihi, #sosyoloji, #türkiye tarihi
Türkiye