"Gürbüz ve Yavuz Evlatlar"
ISBN
9789750502668

2. baskı - Mayıs 2014
253 sayfa
23,00 TL
"Gürbüz ve Yavuz Evlatlar"

Erken Cumhuriyet'te Beden Terbiyesi ve Spor
Yiğit Akın

Günümüzde eğlence endüstrisinin dev bir kolu olarak öne çıkan spor, 20. yüzyıl ortalarına kadar, ağırlıklı olarak başka bir işleve sahipti. Biyo-politika işleviydi bu; modern devletin nüfusu ve hayatı yönetme projesinin bir boyutuydu.
Elinizdeki kitap, Türkiye’de ‘Erken Cumhuriyet’ döneminde bu politikanın nasıl işlediğini inceliyor. Yeni Türkiye devletinin beden terbiyesi ve spora yüklediği işlevleri ortaya koyuyor: Sosyal devletin gelişmesinin bir boyutu... Nüfus ve sağlık politikalarının bir parçası... Öjenik hedefler (ırk hıfzıssıhhası)... Bir sosyal disiplin yöntemi... Toplumun militaristleştirilmesinin bir aracı...

Günümüzde eğlence endüstrisinin dev bir kolu olarak öne çıkan spor, 20. yüzyıl ortalarına kadar, ağırlıklı olarak başka bir işleve sahipti. Biyo-politika işleviydi bu; modern devletin nüfusu ve hayatı yönetme projesinin bir boyutuydu.
Elinizdeki kitap, Türkiye’de ‘Erken Cumhuriyet’ döneminde bu politikanın nasıl işlediğini inceliyor. Yeni Türkiye devletinin beden terbiyesi ve spora yüklediği işlevleri ortaya koyuyor: Sosyal devletin gelişmesinin bir boyutu... Nüfus ve sağlık politikalarının bir parçası... Öjenik hedefler (ırk hıfzıssıhhası)... Bir sosyal disiplin yöntemi... Toplumun militaristleştirilmesinin bir aracı...
Böylesi misyonların yüklemesiyle neredeyse bir “vatandaşlık görevi” gibi telkin edilen beden terbiyesi ve spor faaliyetlerinin örgütlenmesine, ‘Erken Cumhuriyet’ döneminde ne denli önem verildiğini kitapta görüyoruz. Kurumlaşmada, bir yandan Sovyet, diğer yandan -daha büyük ağırlıkla- faşist gençlik örgütlenmelerinden alınan ilhamlara da dikkat çekiliyor.
Dönemin spor politikasının önemli bir özelliği de, rekabete dayalı sporların, özellikle futbolun horlanması! Ne var ki bu fiziki kültür politikasının başarısızlıklarında, maddi ve örgütsel altyapının yetersizliği yanında, sporun oyun ve rekabetçi yanını temsil eden unsurların “hevessizliğinin” de payı var. Yiğit Akın bu mükemmel incelemesinde, Türkiye’deki fiziki kültür politikalarında İttihat-Terakki dönemi ile Cumhuriyet arasındaki sürekliliğin gözardı edilmemesi gereğini hatırlatırken, spor tarihçiliğinin yerleşik yaklaşımlarını ve dönemleme kalıplarını da sorguluyor.

Kitabın Adı
"Gürbüz ve Yavuz Evlatlar"
Alt Başlık
Erken Cumhuriyet'te Beden Terbiyesi ve Spor
ISBN
9789750502668
Fiyat
23,00 TL
Yayın No
İletişim - 1024
Dizi No
Araştırma-İnceleme - 168
Alan
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Tarih
Sayfa Sayısı
253 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
189 gr
Baskı
2. baskı - Mayıs 2014 (1. baskı - Eylül 2004)
Yazar
Yiğit Akın
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Editör
Tanıl Bora
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Serap Yeğen
Baskı
Sena Ofset
Cilt
Sena Ofset

Yiğit Akın

YİĞİT AKIN 1975 yılında İzmir'de doğdu. Ortaöğrenimini Bornova Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi’nde tamamladı. 2000 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi aldı. Halen aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.