Ekümenik Patrikhane
ISBN
9789750508646

2. baskı - Haziran 2013
253 sayfa
20,00 TL
Ekümenik Patrikhane

Cengiz Aktar (Der.)

6. yüzyılda ekümenik sıfatı, Konstantinopolis Patriği’ne, Roma İmparatorluğu başkentinin episkoposu olduğu için verilmişti. Fethin ardından Fatih Sultan Mehmed, Bizans’tan Osmanlı’ya hiçbir değişime uğramadan devrolan tek meşru kurum olan Büyük Kilise’yi ihdas ederken, söz konusu makamın temsil ettiği evrenselliği siyasetine dahil etme niyetini ilan ediyordu.

6. yüzyılda ekümenik sıfatı, Konstantinopolis Patriği’ne, Roma İmparatorluğu başkentinin episkoposu olduğu için verilmişti. Fethin ardından Fatih Sultan Mehmed, Bizans’tan Osmanlı’ya hiçbir değişime uğramadan devrolan tek meşru kurum olan Büyük Kilise’yi ihdas ederken, söz konusu makamın temsil ettiği evrenselliği siyasetine dahil etme niyetini ilan ediyordu. 
Doğu Roma’dan Cumhuriyet dönemine dek kesintisiz süren Patrikhane’nin dinî olduğu kadar siyasi yeri ve anlamı, Cumhuriyetçilerin dini devre dışı bırakan laik siyaset anlayışıyla sona erdi. Lozan Antlaşması’nda Patrikhane’nin ekümenik sıfatı ve bundan kaynaklanan ruhani yetkileri, münakaşa konusu yapılmadıkları ölçüde onaylandı. Ancak Patrik ve Patrikhane, siyaseten yeni ulus-devletin, dinen de laikliği dünyevi din mertebesinde telakki eden pozitivist tasavvurun, tıpkı hilafet gibi “öteki”si oldular. 
Lozan ile başlayan bu Patrik ve Patrikhane “takıntısı” günümüzde, İslâm’ın yaygın olduğu Türkiye’de Ortodoks Patrikhanesi’nin dinî sıfatının ne olmaması gerektiği konusunda abes bir tartışma halinde sürüyor. Ekümenik Patrikhane’de yer alan yazılar konunun tarihî, dinî, hukuki ve siyasi boyutlarını ele alırken, bilgi eksikliğini gidermeyi ve bilgi kirliliğini temizlemeyi amaçlıyor. 
Alexis Alexandris, Baskın Oran, Cem Sofuoğlu, Cengiz Aktar, Elçin Macar, Emre Öktem, Kürşat Demirci, Panteleimon Rodopoulos, Paraskevas Konortas ve Samim Akgönül’ün makaleleriyle…
 
Cengiz Aktar'ın yazdığı Önsöz'ü okumak için tıklayınız.
Üst Başlık
Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan
Kitabın Adı
Ekümenik Patrikhane
ISBN
9789750508646
Fiyat
20,00 TL
Kapak Bilgisi
Fatih ve Yennadios, S. Vargulis, 1990. (Fatih’in başının solunda “Sultan”, sağında “Mohammed II”; Yennadios'un başının solunda “Patrik”, sağında “Yennadios Scholarios” yazmaktadır.
Yayın No
İletişim - 1571
Dizi No
Bugünün Kitapları - 127
Sayfa Sayısı
253 sayfa
Baskı
2. baskı - Haziran 2013 (1. baskı - Mart 2011)
Derleyen
Cengiz Aktar
Editör
Ahmet İnsel
Yayın Sekreteri
Kıvanç Koçak
Kapak
Suat Aysu
Uygulama
Hüsnü Abbas
Düzelti
Oben Üçke
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Cengiz Aktar

1955’te İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Sorbonne Üniversitesi mezunu. İktisat doktoru olan yazar, Birleşmiş Milletler’de yönetici. Avrupa gelişme süreci konusunda eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin Batılılaştırılması adlı kitabı Ayrıntı Yayınları’ndan 1993’te yayımlandı.

Cengiz Aktar hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.


Ekümenik Patrikhane