Bolşevik İhtilâli ve Osmanlılar
ISBN
9789750503825

1. baskı - Ocak 2006
378 sayfa
30,00 TL
Bolşevik İhtilâli ve Osmanlılar

Metin Berge, Uygur Kocabaşoğlu

Ekim Devrimi, tüm Avrupa'da en az Fransız Devrimi kadar belirleyici ve etkileyici bir sürece yol açtı. 1917 Rus Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayanlar için de etraflarında ne olup bittiğini heyecanla görme fırsatı veren bir deneyimdi. Ancak Bolşevik İhtilâli'nin Osmanlı'daki bu etkilerine daha doğrusu ne gibi etkileri olduğuna dair, konuyla doğrudan ilgili çalışmalardan ne yazık ki yoksunuz. Uygur Kocabaşoğlu ve Metin Berge'nin olağanüstü emekleriyle hazırlanan bu eserde, sosyalizm algısının ve genel anlamda ihtilâllerin Osmanlı toplumunda nasıl karşılandığı ve algılandığı yalnızca Rusya'daki devrimle değil, 1840'larda başlayan, Komün günlerine geri giden, 1917 ile canlanan ve 1920'lerde politik stratejiler gerekçesiyle güncellenen bir süreçte ele alınıyor.

Ekim Devrimi, tüm Avrupa'da en az Fransız Devrimi kadar belirleyici ve etkileyici bir sürece yol açtı. 1917 Rus Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayanlar için de etraflarında ne olup bittiğini heyecanla görme fırsatı veren bir deneyimdi. Ancak Bolşevik İhtilâli'nin Osmanlı'daki bu etkilerine daha doğrusu ne gibi etkileri olduğuna dair, konuyla doğrudan ilgili çalışmalardan ne yazık ki yoksunuz. Uygur Kocabaşoğlu ve Metin Berge'nin olağanüstü emekleriyle hazırlanan bu eserde, sosyalizm algısının ve genel anlamda ihtilâllerin Osmanlı toplumunda nasıl karşılandığı ve algılandığı yalnızca Rusya'daki devrimle değil, 1840'larda başlayan, Komün günlerine geri giden, 1917 ile canlanan ve 1920'lerde politik stratejiler gerekçesiyle güncellenen bir süreçte ele alınıyor. Bolşevik İhtilâli ve Osmanlılar, "eşkiyanın kumandanı Karl Marx denilen ...pehlivan"ın fikirlerinin gazetelerdeki mebzul özetleriyle, 1917 Devrimi'nin İstanbul ve Anadolu basınındaki yansımalarıyla, sosyalizmin ve komünizmin nasıl tasavvur edildiğiyle yola çıkıyor. İslâm ve komünizm arasında kurulmaya çalışılan bir mantık paralelliğiyle ve elbette yalnızca "iştirak-i emvâl ve iyal" mantığına gelip tıkanan bir kabalaştırmayla ele alınmış bir siyasi düşüncenin, "Moskof ellerinde" yeni bir idare tarzına nasıl dönüştüğünün, bu dönüşümün nasıl karşılandığının basın yoluyla izinin sürülmesini sağlıyor. Eser, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devreden bir tuhaf mirasın, modern Türkiye'deki seyrini takip edebilmek için de kıymetli bir başlangıç noktası sunuyor.
Kitabın Adı
Bolşevik İhtilâli ve Osmanlılar
ISBN
9789750503825
Fiyat
30,00 TL
Yayın No
İletişim - 1133
Dizi No
Tarih - 37
Alan
Tarih
Sayfa Sayısı
378 sayfa
En
130 mm
Boy
195 mm
Ağırlık
270 gr
Baskı
1. baskı - Ocak 2006
Dizi Kapak Tasarımı
Ümit Kıvanç
Kapak
Suat Aysu
Dizgi
Remzi Abbas
Uygulama
Hasan Deniz
Düzelti
Serap Yeğen
Dizin
Nurgül Şimşek, Hasan Deniz
Yazar
Metin Berge, Uygur Kocabaşoğlu
Baskı ve Cilt
Sena Ofset

Metin Berge

1982'de AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren Berge, aynı zamanda AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Klasik Filoloji Bölümüne devam etti. 1989-1999 arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde siyaset bilimi, felsefe ve tarih alanlarına yönelik çalışmalarını sürdürmüştür. 1999'dan itibaren Yunanistan'da Bizans paleografyası ve 2003'ten beri de Queen's University Belfast ve London University'de Bizans Tarihi üzerine doktora çalışması yapmaktadır.


Uygur Kocabaşoğlu

1945'te Kastomonu'da doğdu. Ankara Üniversitesi SBF'den mezun oldu, aynı üniversitede "Şirket Tesirinden Devlet Radyosuna" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 1983-1988 arasında üniversiteden kendi isteğiyle uzak kaldı. 1988-2002 arasında ODTÜ Tarih Bölümü'nde Osmanlı sosyal ve yönetsel tarihi, basın tarihi, Amerikan misyoner faaliyetleri üzerine dersler verdi. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yarı zamanlı olarak ders vermektedir. Uygur Kocabaşoğlu'nun başta Avrupa ve İngiltere tarihi olmak üzere çeşitli konularda yayımlanmış çok sayıda kitap çevirisi ve yine Osmanlı sosyal tarihiyle ilgili olarak yerli yabancı dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Yayımlanmış eserleri arasında Anadolu'daki Amerika/ Kendi Belgeleriyle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Amerikan Misyoner Okulları (İmge Yayınları, 2000), Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar( Metin Berge ile birlikte, Kebikeç Yayınları, 1994) İki Arada Bir Derede/ İmlaya Gelmez Tarih Yazıları (İmge Yayınları,1997), İngiliz Sicimi (İmge Yayınları, 1995), Türkiye İş Bankası Tarihi (İş Bankası Yayınları, 2001), Salnamelerde Kayseri (Murat Uluğtekin ile birlikte), SEKA Tarihi (Seka Yayınları,1995) bulunmaktadır. Ayrıca İletişim Yayınları tarafından yayımlanmakta olan Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce kitap dizisinin Modernleşme ve Batıcılık başlıklı üçüncü cildinin edidörlüğünü yapmıştır.