Mehmet Ö. Alkan

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden doktora derecesini almıştır. Şu anda da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih anabilim dalında doçent.