John Holloway

1947 yılında doğdu. Doktorasını Edinburgh Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında tamamladı. 1991 yılından beri Zapatista hareketiyle birlikte yaşamakta ve radikal siyaset üzerine yazmaya devam etmektedir. Editörlüğünü üstlendiği ve kaleme aldığı kitaplardan bazıları şunlardır: State and Capital: A Marxist Debate, Global Capital, National State, and the Politics of Money, Open Marxism: Emancipating Marx, Zapatista!: Reinventing Revolution in Mexico, Change the World Without Taking Power [İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek, çev. Pelin Siral, İletişim, 2003], Negativity and Revolution: Adorno and Political Activism [Olumsuzluk ve Devrim, çev. Kutlu Tunca, Otonom, 2013], Crack Capitalism [Kapitalizmde Çatlaklar Yaratmak, çev. Bülent Doğan, vd., Otonom, 2011].