Erdoğan Şuhubi

İstanbul'da doğan yazar, 1951'de Haydarpaşa Lisesi'ni, 1956 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi ve aynı yıl fakültenin Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet Kürsüsü'nde asistanlığa başladı. 1959'da doktora derecesini alan yazar, 1971'de profesörlüğe yükselerek İTÜ Temel Bilimler Fakültesi'nde Mekanik Kürsüsü Başkanlığı'na getirildi. 1976'da TÜBİTAK bilim ödülü kazanmıştır. Bazı kitapları: Akışkanlar Mekaniği, 1968: Elas-todynamics (A.C Eringen ile), 2.cilt, 1974-1975, Rijid Cisimler Dinamiği, 1981.