Baskın Oran

1945 İzmir doğumlu. Saint Joseph ve İzmir Atatürk Lisesinden sonra '68'de bitirdiği Mülkiye'de asistanken 12 Mart döneminde bir kere, 12 Eylül döne­minde üç kere görevden atıldı; her seferinde Danıştay kararıyla döndü. Uluslararası ilişkilerde '91'de doçent, '97'de profesör oldu. Milliyetçilik, azınlıklar ve Türk dış politikası üzerine çalışıyor ve Agos ile Radikal İki'de Bodrum'daki matrak şeylerden Türk dış politikasına kadar çeşitli konularda yazıyor. Altmış kadar makalesi ve şu kitapları yayımlandı: Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği - Kara Afrika Modeli; Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu; Atatürk Milliyetçiliği - Resmî İdeoloji Dışı Bir İnceleme; Kenan Evren'in Yazılmamış Anıları (2 cilt); Nerde O Eski Mapusaneler; Devlet Devlete Karşı; Kalkık Horoz - Çekiç Güç ve Kürt Devleti; Yunanistan'ın Lozan İhlalleri; Küreselleşme ve Azınlıklar; Türk Dış Politikası - Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (Ed.) (2 cilt); Dalavera Memet'in Bodrum Tarihi; Enişte Gözüyle Bodrum; Türkiye'de Azınlıklar - Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama; M.K. Adlı Çocuğun TehcirAnıları -1915 ve Sonrası; Türkiye İnsan Hakları Bilançosu - 2006 İzleme Raporu.